2 de diciembre de 2014

Reflexión Invidual módulo 3

                            A ENTREVISTA DE TRABALLO

 A entrevista de traballo é a proba máis utilizada nos procesos de sección e podemos decir que é a que máis peso ten na decisión de contratar.
Non deixa de ser unha conversa entre un seleccionador de persoal e unha persoa que busca traballo. Esta conversa ten a finalidade de  evaluar as aptitudes e a idoneidad do candidato para que desarrolle, dunha maneira adecuada, unha ocupación.

Hai moitos determinantes que influen na entrevista de traballo, aparte do meramente formal como é a súa formación e experiencia laboral. Valorase dunha maneira moi  relevante a actitude e a motivación que demostre o demandante. A forma de comportarse, as reaccións as preguntas formuladas así como as respostas que se dan, son definitivas para que o entrevistador teña unha imaxe positiva. Pensemos que só temos unha oportunidade de dar unha boa primeira  impresión.

Hai moitos tipos de emtrevistas cas que nos podemos atopar, o largo da búsqueda de emprego polo que o primeiro paso que debemos dar é a de preparar esa entrevista con detenimiento, desde o momento que sabemos que temos a cita.

En primerio lugar, buscamos información sobre a empresa, por cantos medios se nos ocurra interent, prensa, etc. Pensemos que a posibilidade de que nos pregunten sobre a empresa é total, e temos que saber salir desa primeira fase airosamente. Temos que realizar un análisis do noso curriculo, das nosas fortalezas e debilidades, para realizar un estudo do que nos podemos ofrecer a empresa cos nosos coñecementos e capacidades.En segundo lugar, durante a entrevista, intentar dar esa boa impresión que necesitamos para que a entrevista siga por bo camiño. Coida o aspecto, se cordial, agradable, sonrie,...Aqui é donde temos que coidar esa comunicación non verbal: como decimos as cousas, que tono empregamos, os xestos, as miradas, demostrar interés polo que nos din, mostrarse de maneira relaxada, sentarse adecuadamente, utiliza sempre unha linguaxe positiva, se claro conciso, a hora de despedirte da de nova a man de maneira decidida agradecendo a posibilidadde de esta entrevista.


No hay comentarios:

Publicar un comentario