28 de septiembre de 2014

MEU PLE

ENTORNO PERSONAL DE APRENDIZAXE


A MIÑA REDE

Si me facedes a pregunta de cales son para mín as principais fontes de aprendizaxe a primeira idea que se me ven a mente é as persoas.

No noso traballo para min é fundamental, primeiro coñecer a estrutura interna da entidade na que estamos ubicados, os distintos departamentos e as persoas que están a fronte deles. Tecer un clima laboral satisfactorio para compartir información e aprendizaxe.

Despois hai que ir tecendo a rede cara o exterior. Coñecendo a aqueles outros profesionais e compañeiros que traballan na túa área ou áreas significativas para o teu traballo. Ter unha comunicación fluída para compartir recursos, intercambiar información, prestar axuda e recibila, xuntar estratexias e sinerxias. E deses compañeiros ou profesionais seguir contactando con todo o tecido asociativo, empresarial… da zona. Despois facer todo isto extensible a outros ámbitos xeográficos más amplos. Sobra dicir que este non é un traballo que se faga en pouco tempo, senón que isto é un proceso laborioso que implica dedicación, tempo, paciencia e moito networking.

Eu traballo nunha zona rural e para min non se entende o traballo dunha maneira aillada. Contamos con poucos recursos e a veces incluso con pouca xente cun perfil moi específico para facer grupo e poder achegar a esos demandantes a actividade que eles precisan. Por iso, si non nos xuntamos moitas ideas que merecen a pena morrerían antes de vela luz. As fontes para min son, nesta estrutura arácnida: persoal de orientación, técnicos de emprego,  servizos sociais, educadores familares, persoal de cultura,  persoal informático, asociacións culturais e empresariais, fundacións…etc e como non, os propios demandantes de emprego.

Pero chegados a este punto, despois de deixar claro que o papel principal está para min nas PERSOAS, non podemos obviar o momento que nos está tocando vivir coa introducción das novas tecnoloxías da información e comunicación.

Nesta sociedade da información onde todo avanza vertixinosamente, penso que temos que facer un esforzo e subirnos a este tren. Todo é aprendizaxe, por iso creo que as persoas e as tecnoloxías teñen que ir da man non enfrontarse. O contacto persoal é fundamental pero o contacto virtual está aí pegando forte e non podemos ignoralo. Creo que si aprendemos a manexar estes recursos poderemos facer unha selección do que nos convén e un bo uso deles aplicados ao noso traballo.

Eu no meu día a día, cos coñecementos básicos que teño nesta materia fago uso da web 2.0 e podo dicir que para min estar na rede é positivo..ESTA REDE ATRAPA OPORTUNIDADES!

Para rematar deíxovos un resumo das FERRAMENTAS que emprego:

Para buscar e consumir información
- Por suposto o omnipresente "buscador de Google" e wikipedia
- Cando quero atopar presentacións Slidershare e vídeos recurro a Youtube
- Cando preciso unha busca máis social Pinterest e Twitter
- Mención especial para unha ferramenta que descubrín neste curso Feedly, meu agregador RSS
Para organizar e compartir 
- Google Drive
Para crear
- Word e Powerpoint
Para comunicarme e colaborar
- Linkedin, Facebook e Twitter
Para publicar
- Blogger
Para a comunicación directa utilizo Gmail (máis formal) e WhatsApp (máis informal)

Deíxovos un debuxo que ilustra todo isto:
MEU PLE26 de septiembre de 2014

" As miñas fontes de aprendizaxe"
As miñas fontes de aprendizaxe.

   Non se pode negar que as novas tecnoloxías  apórtannos unha cantidade de recursos e accesos á información que fai só algúns anos parecía impensable. Quen diría fai 20 anos que unha gran maioría dos nosos avós e avoas terían móvil. Os contidos de Internet  convertíronse nunha fonte moi accesible que facilita os procesos de aprendizaxe, incluso en individuos dende moi curta idade.

Cada usuario debe definir e poñer en práctica criterios que nos permitan valorar adecuadamente as fontes de información que utilizamos para adquirir coñecemento, prestando atención a aspectos relacionados coa fiabilidade dos datos, credibilidade da fonte, grado de actualización dos contidos, etc.

Os tempos están cambiando moi depresa e constantemente están xurdindo tecnoloxías, ferramentas e servizos que abren un mundo de posibilidades de comunicación e aprendizaxe que nos permiten acceder á información e ó coñecemento dun xeito persoalizado, adaptado a nosas necesidades, mellorando as posibilidades de acceso a contidos, a recursos, a experiencias, a opinións, a ideas, posibilitando a creación dunha rede de personas cas que compartimos inquedanzas e intereses.

Este curso é un exemplo da importancia de todas estas ferramentas, moitas delas novas para min,  pero que están despertando un gran interés para as miñas  fontes de aprendizaxe.

Quero destacar a importancia das redes de contacto como unha das fontes a ter en conta. Neste curso temos un exemplo moi claro. O aproveitamento que lle estamos sacando a traballar en grupo, a riqueza que nos aporta e as posiblidades que nos ofrece de cara ó futuro.


25 de septiembre de 2014

“La parte más importante de la educación del hombre es aquella que él mismo se da”.
Walter Scott

Cada persona tiene su propio entorno personal de aprendizaje, a pesar de que muchas veces no seamos conscientes de ello. Este entorno  nos abre muchas posibilidades y oportunidades de aprender a través de lo que se conoce como canales informales. A través de ellos podemos entrar en contacto con otros profesionales y personas que tiene nuestros mismos intereses.
En estos momentos de continuas trasformaciones, los procesos de aprendizaje deben evolucionar con los tiempos y las metodologías adaptarse a los cambios tecnológicos. Es por ello que el aprendizaje también debe reflejar esta transformación constante, en la actualidad no tiene mucho sentido dedicarnos a estudiar contenidos estáticos, ya que los cambios se suceden día tras día y eso supone dirigir nuestros esfuerzos a cultivar esa capacidad de adaptación al cambio, y por lo tanto, a estar en constante aprendizaje.

El sistema educativo, tanto formal, como informal, tan criticado y cuestionado los últimos años mantiene una metodología que hoy en día no tiene sentido, cada época tiene sus peculiaridades y si queremos evolucionar debemos adaptarnos a ellas, no podemos pretender aprender de la misma manera que se aprendía en el siglo XIX , ni tan siquiera como hace 20 años, el aprendizaje memorístico en plena sociedad de la información carece de sentido, pero vivir con tanta información tampoco resulta tarea fácil. Es importante aprender a seleccionar y a gestionar toda la información a nuestro alcance para rentabilizar los recursos disponibles.
El aprendizaje a lo largo de toda la vida ya es un hecho incuestionable, por eso necesitamos las herramientas y habilidades necesarias  para aprender por nosotros mismos y evolucionar al mismo tiempo que evoluciona la sociedad actual. El aprender y estar  en continua evolución de conocimientos es responsabilidad de cada uno de nosotros y el entorno digital nos permite seguir formándonos en base a nuestros objetivos e intereses.
En cuanto a mis fuentes de aprendizaje, a parte de mi familia, mis amigo y los profesionales que conozco, y de quienes aprendo algo nuevo todos los días, está el mundo tecnológico, difícil imaginar ya nuestra vida sin internet. Las herramientas tanto de consulta como para compartir información que mas me gustan y por lo tanto más utilizo son: dropbox, páginas web, wikis de educación y blogs. Y espero a partir de ahora utilizar al una más.

22 de septiembre de 2014

TRAZANDO FUTURO
Quero escribir este meu primeiro post falando precisamente do nome deste blog que acaba de nacer.

O ser humano sempre está desexando algo. En todos os ámbitos da nosa vida, ben sexa no persoal, familiar, lúdico, etc, sempre temos algún obxecto de desexo no que centramos a nosa atención e canalizamos todas as nosas enerxías para acadalo.

Isto por suposto é extrapolable ao ámbito laboral. Unha persoa buscadora de emprego o que máis desexa, o seu obxectivo final, é conseguir un posto de traballo.

Si no ámbito persoal ou familiar desexamos ter éxito na nosa empresa e non deixamos nada ao chou, porque íamos a facelo nun ámbito tan precioso e importante como é o laboral? Cando nos poñemos a buscar traballo, penso que non se debe de facer de maneira desorganizada ou improvisada. A planificación ou trazado do camiño que vamos a seguir é fundamental.

O plan de busca, da mesma maneira que un plan de empresa, ten que ser un proceso reflexivo e laborioso, onde entren en xogo todos os actores da película: autoavaliación, obxectivos, puntos febles, puntos fortes, onde estou, onde vou, que preciso, formación, información, cualificación, retroalimentación e un longo etcétera. Canto máis estudado estea o plan, canto máis a fondo nos apliquemos na nosa tarefa, máis posibilidades teremos de reducir os riscos de fracaso. En fin, teremos máis posibilidades de que a película acabe ben.

Por iso penso, que unha das funcións principais na orientación é precisamente a de axudar a trazar ou planificar estes plans de busca de emprego, e si damos un pasiño máis alá, axudar a que a persoa demandante consiga acadar unha autonomía persoal no seu proceso de busca. Palabras como sorte, lotaría, por si acaso, quiniela.. quedan desterradas do guión desta película!

ESTRELLA DE ORIENTE


                                                      ESTRELLA DE ORIENTE


Después de 20 años en el mundo laboral (completamente diferente a la Orientación Laboral), paso a ser una de tantas personas que deja su trabajo y se ve en una realidad distinta a la que estaba acostumbrada. Una de las palabras que definían permanentemente mi estado de ánimo durante mucho tiempo, era Incertidumbre .  Me sentía perdida, desorientada y confusa, sin tener muy claro lo que quería, y por donde tenía que ir.
Escogí  la “Estrella de Oriente” porque es la estrella que guía y que orienta desde el cielo.
 En estos momentos  veo que hay una esperanza.  Espero que la Orientación me ayude a nivel personal, a buscar mi camino y que me guíe (como la Estrella de Oriente) a  buscar nuevos horizontes, llenos de  nuevos aprendizajes y novedades. Un camino lleno de ilusión.
 Los orientadores son como esa luz que guía a tantas personas perdidas en su camino.

20 de septiembre de 2014

¿Cómo ser el trabajador ideal?

                                                                                
Las empresas  de hoy en día buscan un perfil muy definido para cada puesto de trabajo.
Las empresas evoluciona vertiginosamente, sino se actualizan y emplean los recursos más adecuados se quedarán atrás o desaparecerán.
La selección de personal cada vez es más compleja o dinámica .
El trabajador/a tiene que estar especializado, ya no basta con tener una Diplomatura o Licenciatura. 
El trabajador tiene que tener una formación especializada y ser multitarea.
¿Qué queremos decir con esto?
Cada trabajador tiene que estar actualizado con los artilugios informáticos,redes sociales  a parte de ser una persona resolutiva.

 Algunas de las características de debe tener todo trabajador :

  • Saber trabajar en equipo.
  • Ser proactivo/a
  • Adaptable mentalmente
  • Flexible
  • Ser resolutivo y productivo
  • Tener empatía
  • Ser asertivo/a
  • Tener conocimientos en redes social
  • Conocer tu entorno , la empresa y los recursos socais y empresariales que están a tu alcance así como utilizarlos
En definitiva un trabajador ideal es un trabajador 2.0 especializado

En clave de sol

Tengo por delante una tarea que supone el manejo de una nueva herramienta desconocida para mí  y que es pronto para saber la utilidad que tendrá en mi futuro. En un principio ha despertado mi curiosidad por ser un instrumento que favorece la creatividad y ya solo por eso me ha gustado.  Cuando me pare a pensar sobre lo que tenía que hacer ya tenía claro la imagen que buscaba, un faro,  por que me encantan  y por que representan la luz que ilumina el camino para conseguir tus metas, así que el primer paso fue buscar entre las diferentes plantillas dicho elemento, pero no había faros, así que, como se trataba de aprender y de crear algo propio, busque mi faro, esta decisión tampoco fue difícil, siendo de Coruña mi faro estaba claro: la Torre de Hércules, así que descargue una imagen que tenía de la misma y me puse manos a la obra, tras probar distintas letras, colores, llenarla de conceptos logre un resultado bastante aceptable y sobre todo a mí me gustaba, pero los retos no son retos si no se complican, así que cuando guarde el trabajo el resultado  no tenía nada que ver con el que yo había diseñado, y como una es un poco obstinada decidí volver a repetir mi nube pero esta vez había que ser práctica , la tarea tenía un plazo de tiempo determinado, así que  decidí escoger una plantilla de las diseñadas y  de todas ellas elegí la clave de sol, que podéis ver, por qué?
Una de las claves para poner en marcha nuevos proyectos profesionales es la inspiración. En estos momentos en que siento la necesidad de avanzar y continuar creciendo tanto a nivel personal como profesional necesito pensar, tomar notas y encontrar la clave que me inspire en este proceso de enorme motivación y sacrificio que supone enfrentarse a nuevos retos. Todo esto es el motivo por el que he elegido una clave de sol: clave porque cuando todavía no se tienen las ideas demasiado claras es importante encontrar la luz que si la consigo encontrar va a se la llave  que abra esa oportunidad; y de sol porque representa la música y esta para mí simboliza la inspiración, la creatividad  y la motivación que se necesita para  ayudar a tener en muchas ocasiones las ideas más claras.
En un momento en el que tengo  muchas inquietudes e intereses encontrar la clave y la motivación que me ayude a asumir el riesgo de aprender y emprender nuevos retos resulta fundamental.